Vad innebär ekologiskt

Idag pratas det mycket om ekologiska produkter men inte alla vet att ordet ekologisk faktiskt är namnskyddat,  vad det egentligen innebär när man odlar ekologiskt eller när något är KRAV märkt.Man förknippar ofta ordet ekologiskt med mat men det finns idag andra produkter. Något som är på ordentlig frammarsch är ekologiska skönhetsprodukter  som exempelvis olika oljor och krämer. Inte alla vet vad begreppet ekologiskt egentligen betyder, bara att det är bättre för miljön men det krävs rätt mycket av alla som odlar ekologiskt och för att få bli certifierad enligt de regler som KRAV har för ekologisk odling.Det finns i Sverige flera godkända statliga kontrollorganisationer som hela tiden utför de kontroller som krävs av den ekologiska produktionen. Detta sker enligt 3 olika ekologiska koncept . Det regelverk som EU beslutat, vilket är miniminivån, sedan Demeter som är den biodynamiska produktionen och slutligen KRAV som är en stark varumärkesförstärkare när det gäller ekologiska livsmedel.Ett ekologiskt lantbruk är ett helhetskoncept som respekterar de naturliga förutsättningarna och de resurser som finns mer lokalt. Det är en produktion som sker utan kemiska bekämpningsmedel eller gödsel och det förekommer ingen förädling av livsmedel vad gäller olika syntetiska tillsatser. Allt eftersom miljöfrågorna blir mer och mer aktuella så ökar givetvis också intresset för den ekologiska produktionen och vi kan alla dra vårt strå till stacken genom att aktivt välja vad vi köper i butikerna.