Nyheter för företagare

Vad händer i världen som påverkar dig som företagare och din verksamhet i år? Är det världsekonomin som får störst betydelse, nya lagar och förordningar eller är det nya kunskaper som underlättar arbetet?Här är några av de saker som det pratas om just nu

TAK/OEE

TAK är den svenska benämningen på den internationella beteckningen OEE – Overall Equipment Effectiveness. TAK står för Tillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte. Det är ett relativt enkelt sätt att hitta, analysera och åtgärda brister i produktionskedjan, vilket gjort att de kurser som hålls blir alltmer välbesökta.TAK (OEE) är skillnaden mellan verklig produktion och maximal produktion. Genom att stegvis gå igenom tillverkningskedjan kan du hitta och mäta betydelsen av de olika faktorer som minskar produktionen.Tillgänglighet beräknas genom att dra av alla stopp i produktionen och dela med schemalagd tid. Dvs om du under 100 timmar har 2 timmar stopp och fördröjningar så är tillgängligheten 98%Anläggningsutnyttjande Här beräknas hur mycket maskinen kan producera på full hastighet och vad den producerar i verkligheten.Kvalitetsutbyte. Hur stor andel av de tillverkade varorna går att sälja till fullt pris? Hur många kan säljas till reducerat pris och vilka måste kasseras?

Inför deklarationen 2016

Det finns i år några nyheter från Skatteverket:

  • många företagare får sina slutskattebesked i september i stället för i december
  • den som deklarerat via Skatteverkets e-tjänst får slutskattebesked i juni ifall pengar ska betalas tillbaka

Snabbspår för företagare

Många av de som invandrar till Sverige har en bakgrund som företagare. Regeringen har därför föreslagit en satsning på 18 miljoner för att ta vara på den kunskap och kompetens som de nyanlända har om företag och näringsliv. Bland annat hoppas regeringen att  de med erfarenhet som hantverkare snabbt ska kunna komma ut på marknaden och täcka den brist som finns inom byggbranschen.