Skilsmässor, terapi och statistik

Människors levnadsförhållanden har ofta varit fokus för olika typer av studier. En typ av studie är de som tittat på skilsmässor och många undrar om dessa ökar, sjunker eller har en stadig förekomst i dagens samhälle.Många verkar vara under uppfattningen om att antalet skilsmässor ökat dramatiskt den senaste tiden, och tittar man på statistiken tillgänglig från 1978 har antalet skilsmässor gått något i vågor. 2013 hade flest antal skilsmässor under alla dessa år, men har sedan dess gått ned något.Skilsmässor är vanligast inom de första åren av äktenskapet och faller av drastiskt efter 9-10 år efter vigseln. Föga förvånande är även skilsmässor vanligare bland yngre personer. Antalet frånskilda har ökat i alla åldrar, men grupperna 20-24 och 25-29 har sett en större ökning än de andra.Genomsnittsåldern både vid instiftandet och upplösande av äktenskap har ökat de senaste 30 åren för både män och kvinnor. Vid skilsmässa 1980 var medianåldern strax under 39 år för män, men 2014 hade denna ålder gått upp till nästan 45. För kvinnor var denna ålder 36 år 1980 och kring 42 vid 2014. Denna ökning skedde dock huvudsakligen under de första 20 åren och har avtagit under de senaste 10.Många skilsmässor kommer som en överraskning för ena parten i ett förhållande, endast en bråkdel är tydligen resultatet av ett gemensamt beslut. Men positiva resultat har visats av parterapi och de som väljer att genomgå detta har ofta en mycket bättre chans att arbeta igenom sina problem än de som väljer att lösa det på egen hand.Terapi i detta fall har ofta som mål att få båda parter att uttrycka sina känslor i ett försök att bättre kunna förstå den andras perspektiv. Medan det är många faktorer som spelar stor roll i detta, som båda parters villighet att genomgå terapi, kan man fortfarande se att terapi kan ge goda resultat för många.