Hålla koll på pulsen på företaget

Företaget kan må sämre eller bättre än man tror. Man hör siffror på möten och liknande men hur mår egentligen företaget? För att få mer exakta besked behöver man göra lite undersökningar och verkligen ta pulsen på företaget.

Medarbetarundersökning

Håll koll på dina anställda och dina medarbetare med undersökningar som kan vara anonyma. Ingen vill prata illa om företaget, många blir naturligtvis rädda för att komma i dålig dager med chefen om man pratar öppet om sitt misstycke. Anonyma undersökningar ger dig som chef en inblick i vad dina anställda tycker om företaget, arbetsbördan, arbetsmiljön och liknande.

Produktionsflöde

Om man producerar varor vill man så klart veta att produktionen är på topp. Med olika verktyg kan man se var det finns eventuella flaskhalsar, onödiga pauser och om maskinerna verkligen utnyttjas rätt och optimalt. Dataprogram läser av TAK/OEE-värden från maskinerna och visar hur ofta och länge maskinerna står still. Det kanske finns för mycket ”down time” som gör att man förlorar pengar.

Kolla på konkurrenterna

Undersök hur det går för konkurrenterna. Ta pulsen på dina rivaler. Ökar de dubbel så fort som dig? Vad gör de annorlunda som ditt företag också borde göra? Varför går det bättre för er än konkurrenterna? Läs tidningar, prata med kontakter runt företagen, googla dem och fråga runt. Genom att reflektera sig mot sina rivaler kan man få en god fingervisning på hur bra det går för ens eget företag.