Fallgropar för nystartade företag

Det har estimerats att omkring en av tre företag inte överlever att se till treårsdag. Anledningen kan så klart variera stort, men det finns några anledningar som kan anses vara betydligt vanligare. Kan man se till att ha koll på dessa kommer man förhoppningsvis få en bättre start på företaget.

Inte veta storleken på marknaden

Marknadsstorleken är något man bör vara väldigt realistisk när man först bedömer den. Tittar man nationellt kan man få en felaktig bild av hur den mer lokala marknaden ser ut. Finner man det svårt att få fram den informationen man behöver eller till och med är osäker på vilken information man bör söka kan det vara en bra idé att anlita någon för detta. Det gäller att samla in data för din marknad och se vilket behov dina konsumenter har vad gäller produkter eller tjänster. Samtidigt vill du ha en marknadsundersökning som kanske är riktad till en speciell målgrupp, det vill säga vilken ålder, bostadsort, inkomst, branch eller antal anställda beroende på vilka parametrar man vill ställa undersökningen mot.marknadsundersökning_

Syftet med marknadsundersökningen

Man samlar sedan in allt resultat och data som sedan analyseras, man kan bedöma vilken potential det finns på marknaden, priser och hur effektiv produktionen är med mera och därmed fixa de problem som uppstår eller förbättra processen. Det finns två olika sorters undersökningar. Kvalitativ marknadsundersökning om man vill fokusera på en specifik fokusgrupp som man intervjuar personligen eller den kvantiativa marknadsundersökningen som görs genom ett slumpmässigt urval eller i en viss kundgrupp genom post, internet eller telefonintervjuer.

Starta företaget i fel tid

Det första tiden kan ju, som många säkert redan vet eller åtminstone misstänker, vara ganska svår. Av denna anledning ger man sig en bättre chans för de första månaderna om man tänker på exakt när man startar verksamheten. Ett förslag som nästan alla borde ta till sig är att inte starta ett företag just innan sommaren. En anledningen till detta är att personer som tar beslut på andra företag kan vara på semester när man behöver kontakta dem. Inte heller bör man till exempel starta en leksaksbutik strax efter jul. Tänk på om någon specifik tid på året är viktigt för just din bransch och se till att starta innan det.

Är beroende av bara ett fåtal kunder

I företagande som investering bör man sprida sina risker. Om ens omsättning förlitar sig i stort på bara några fåtal kunder, eller ännu värre endast en kund, tar man en väldigt stor risk. Skulle denna kund helt plötsligt få för sig att byta leverantör kan det ta lång tid innan man kan kompensera för den förlusten. Men det kan faktiskt vara ännu värre. Säg att ens största kund går i konkurs medan de fortfarande är skyldig pengar för arbete eller produkter. Varje borgenär har då rätt till kompensation, men det kan hända att man inte får några pengar för andra borgenärer prioriteras.  Försök därför att inte ta allt för stora enskilda kontrakt i början och fokusera på att skaffa många enskilda kunder.