Det senaste om Svenskarnas resevanor

Det har alltid funnits en intresse av att veta mer om hur svenskarna reser varje år. Medan det alltid finns många faktorer som spelar en roll i hur en hel nation väljer att resa under ett år kan man lyfta fram några som mer betydelsefulla.Statistiken visar att att under 2018 gjorde svenskarna faktiskt omkring en halv miljon färre resor än 2017. Vi gick från 11,7 miljoner till 11,2 miljoner. Detta är dock begränsat till just utrikesresor. Men detta betydde inte nödvändigtvis att svenskar hade det sämre ställt eller att reselusten sjönk.Två faktorer som har lyfts fram som starkt bidragande är att den svenska kronan hade sjunkit i värde och att vi hade en väldigt solig och varm sommar. Folk spekulerade även om klimatångest var ytterligare en viktig faktor, men experter tror att det inte hade tagit rot ännu. Dock är det många som tror att det kan bli en större faktor detta år. Antalet personer som reser mindre på grund av miljöskäl är fortfarande en förhållandevis liten grupp, men den fortsätter att växa.När det kommer till destinationer fortsätter Spanien att vara det främsta resmålet för många. Att man ofta kan hitta bra priser för resor till Spanien är säkert något som motiverar många. Enligt Avionero kan biljetter vara så billiga som 559 kronor, men då inkluderar det biljettpriser utslaget över hela året.Flygresor uppges utgöra omkring 65 procent av alla utrikes resor. Och med tanke på att vi även reser i hög utsträckning till våra grannländer är det inte förvånande att det är så högt. Kanske egentligen mer förvånande att siffran inte är högre. Tittar man exempelvis på tåg är det endast tre procent av alla dessa resor. Med klimatet som en större drivande fråga i valet av transport kanske man kunde tänka sig att andra alternativ skulle börja klättra. De som studerar dessa siffror och trenderna runtomkring tror dock att fördelningen kommer att fortsätta se likadan ut även detta år.