Utöka företaget

Det är bara att gratulera om företaget visar på tillväxt, det har skett många konkurser i Sverige. Ett växande företaget står dock inför en del bekymmer som kanske är välkomna med framgångarna men också saker som behöver lösas innan de blir riktiga problem.

Större lager

Du behöver utöka er verksamhet och köpa in mer material för att möta efterfrågan. Om du har mark över kan man resa lagerhallar i PVC-material, det finns också isolerade varianter som skyddar känsliga varor året runt. De går att utöka och förminska så du tar inga större risker. Skulle efterfrågan sjunka kan du förminska lagerhallen och du slipper ha en fast konstruktion på tomten som bara kostar pengar. Det är också lättare att ansöka och bli beviljad bygglov för en konstruktion som inte är permanent.

Fler anställda

Var säker på att du har råd att ha kvar folk även om efterfrågan skulle sjunka lite, du kan aldrig vara säker på om marknaden kommer att svänga. Att anställa är att bli ansvarig för någon annans liv, deras lön kontrollerar en stor del av deras liv och att förlora en fast inkomst tar hårt på ekonomin. Var därför noggrann med kontrakt och anställningsform när du söker efter fler medhjälpare.